Pismo Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych do Premiera RP

Koleżanki i Koledzy Związkowcy, pracownicy Policji!
W efekcie apelu trzech Organizacji Związkowych działających w Policji do Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Pani Doroty Gardias,  w dniu dzisiejszym zostało wystosowane pismo do Premiera RP w sprawie decyzji o zamrożeniu części środków budżetowych w zakresie wydatków osobowych, w tym na nagrody 3%.
Proszę o uważne przeczytanie.