Pismo do Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych

W załączeniu pismo  Przewodniczącej KKW NSZZ PP do Przewodniczącej FZZ w kwestii spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.