Wystąpienie posła ziemi radomskiej Konrada Frysztaka podczas obrad Sejmu

Koleżanki i Koledzy!
WAŻNE!
W dniu wczorajszym w czasie 25. posiedzenia Sejmu, z mównicy sejmowej padły ważne słowa,którymi przemówił Pan Poseł ziemi radomskiej z Koalicji Obywatelskiej – Konrad Frysztak. Słowa te dotyczyły pracowników Policji.
Pamiętacie, że trzy dni temu zamieściliśmy, m.in. na Naszej stronie internetowej oraz  Facebook – u informację o wyłączeniu naszej grupy zawodowej (mocą rozporządzenia z dnia 14 stycznia b.r.) z programu szczepień – tzw. grupy „1”, do której włączono tylko funkcjonariuszy. Do informacji dołączyłam pismo Przewodniczącej KKW NSZZ PP, skierowane do MSWiA w celu zmiany tej decyzji. Moc internetu działa w rożnych kierunkach i w ten sposób informacja nasza trafiła też do Pana Posła Frysztaka, który w tej sprawie – w czasie wczorajszych obrad Sejmu – interpelował w naszym imieniu w sprawie wyłączenia z tych szczepień naszej grupy zawodowej. Poniżej załączam „wycinek” pobrany ze Stenogramu sejmowego (str. 186) z wczorajszych obrad, zawierający zapis tego wystąpienia. Cały Stenogram tych obrad jest dostępny na stronie sejmowej.

 

Pełny tekst informacji tutaj….