Nagroda Roczna – 15 lutego 2021 r.

 

Koleżanki i Koledzy!

Prezydium KKW otrzymało informację z Biura Finansów KGP

o planowanej w dniu 15 lutego 2021 r. wypłacie nagrody rocznej,

popularnej „13”-tki.