Prawo do emerytury a wypowiedzenie umowy

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w styczniu 2022 r. nabędę prawo do powszechnej emerytury. Czy pracodawca w związku z tą okolicznością może wypowiedzieć mi stosunek pracy? Czy w przypadku, gdy przerwę zatrudnienie, by uzyskać prawo do emerytury, będę mogła ponownie podjąć zatrudnienie?

 

Pełny tekst informacji tutaj….