Wniosek o udzielenie informacji publicznej

W formie Wniosku o udzielenie informacji publicznej, jako Porozumienie czterech Central, zwróciliśmy się z zapytaniem do Premiera o stan zaawansowania prac i działań nad nowym, obiecanym programem rozwoju służb mundurowych na lata 2022 – 2025, jednocześnie wyrażając ocenę złej sytuacji dotyczącej stanu wynagrodzeń pracowników Policji.