Posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Koleżanki i Koledzy!
W imieniu Porozumienia czterech Central związkowych, tj. NSZZ Pracowników Policji, Związku Zawodowego Pracowników Policji, NSZZ „S” Pracowników Policji,ABW, Straży Granicznej Granicznej, Związku Zawodowego Pracowników MSW i Administracji Publicznej informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym zostały poruszone istotne kwestie dotyczące pracowników Policji. Strona związkowa, przedstawiciele czterech Central – na zaproszenie Pana Przewodniczącego Komisji – uczestniczyli w tym posiedzeniu, gdzie mieliśmy możliwość przedstawienia bardzo złej sytuacji płacowej pracowników Policji, braku uregulowań prawnych dot.statusu naszej grupy zawodowej oraz postawienia zapytań o los planowanego na lata 2022 – 2025 programu rozwoju służb (kolejnego programu modernizacyjnego). Szczegóły z dzisiejszego posiedzenia odnajdziecie zarówno w Komunikacie prasowym,który opublikujemy w najbliższym czasie, a już teraz możecie odsłuchać zapis fonetyczny z posiedzenia komisji (wznowienie obrad po przerwie) – link – https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp…#.