Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Pracownicy Policji!
Poniżej przedstawiamy do Waszej wiadomości treść pisma, które wczoraj zostało złożone w MSWiA.
Jak widać, „Porozumienie organizacji związkowych…” nie schodzi z drogi podążania ku wcześniej wytyczonym celom, tj. walki o godziwą kwotę podwyżki naszych wynagrodzeń, jak i normalizacji przepisów stabilizujących status pracowników Policji!
Forma poniższego pisma – w trybie udzielenia informacji publicznej – ma stanowić gwarancję dla udzielenia odpowiedzi w określonym przepisami terminie.