Komunikat Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji

Koleżanki i Koledzy ❗ Pracownicy Policji❗
Poniżej zamieszczamy treść Komunikatu Porozumienia Organizacji Związkowych… , który jednocześnie jest informacją dotyczącą wprowadzenia zasad, mających mieć zastosowanie we współpracy:
– związków zawodowych z poszczególnych jednostek/garnizonów/szkół
– z adekwatnym na danym szczeblu kierownictwem służbowym;
w celu wspólnego określenia zasad realizacji podwyżek ze środków przyznanych z tytułu „ustawy modernizacyjnej”.
Zapraszam do zapoznania się z treścią Komunikatu.