Krajowa Komisja Wykonawcza udziela wsparcia organizacjom członkowskim FZZ

Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji widząc koniecznośc skonsolidowania działań wszystkich organizacji związkowych działających w ramach resortu spraw wewnętrznych, kolejny raz skierowała wystąpienie do Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych delkarując chęc przystąpienia NSZZ Pracowników Policji do Federacji. Przewodnicząca KKW Małgorzata Lewicka w imieniu Krajowej Komisji Wykonawczej udzieliła pełnego poparcia dla działań przedstawicieli służb mundurowych oraz wyraziła chęc czynnego wsparcia koleżanek i kolegów w mundurach. Uważamy, że tylko wspólne działania wszystkich organizacji związkowych resortu spraw wewnętrznych mogą przynieśc sukces w walce o poprawę sytuacji materialnej funkcjonariuszy i pracowników. Dostrzegając koniecznośc podjęcia wspólnych działań skierowano również wystąpienie do Tadeusza Chwałki przewodniczącego Forum Zwiazków Zawodowych, apelując o udzielenie wsparcia dla organizacji zwiazkowych funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników Policji.

Odnośnik do treści wystąpienia FZZ Służb Mundurowych pdf

Odnośnik do treści wystąpienia FZZ pdf