Posiedzenie Zespołu ds. Pracowniczych

W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem Koordynatora Małgorzaty Lewickiej – Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji, odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Funkcjonowanie przedmiotowego Zespołu […]

Uroczystości ku czci ofiar zbrodni katyńskiej

Centralne policyjne uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej odbyły się, podobnie jak rok temu, 11 kwietnia na dziedzińcu Komendy Głównej Policji. Pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” złożono wieńce, odmówiono modlitwę, a w przemówieniach przypomniano martyrologię przedwojennych stróżów prawa. Uroczystości przed gmachem poprzedziła ceremonia przy Tablicy Pamięci wewnątrz budynku. Przed miejscem pamięci z tabliczkami epitafijnymi […]

Informacja Pełnomocnika KGP w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji

W dniu 21 marca br. na wniosek Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej i Przewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP Danuty Hus Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji Do Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Tomasz Szankin przekazał Komendantom KWP/KSP/CBŚP/BSWP oraz Przewodniczącym organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji pismo z informacją w sprawie zasad realizacji wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od 1 […]

Informacja ze spotkania w MSWiA

W dniu 14 marca 2019 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych działających w resorcie spraw wewnętrznych reprezentujących pracowników  cywilnych. Ze strony MSWiA w spotkaniu udział wzięli  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Szef  Gabinetu Politycznego MSWiA Pan Michał Ciechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu […]

Ważna informacja

W związku z okazującymi się na stronach internetowych nawoływaniach do podpisywania różnych apeli i pism wyrażające swoje nie zadowolenie z realizacji podwyżek od 1 stycznia br. wyjaśniamy iż te działania tak szeroko rozpropagowane w skali całego kraju nie są rozpropagowywane przez przedstawicieli NSZZ PP i ZZ PP lecz przez pracowników Policji niezrzeszonych w organizacji związkowych. […]