Założenia projektu budżetu Państwa na rok 2018

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018 oraz dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 r. były przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu […]

Uchwała Rady Służby Publicznej

Jak czytamy na stronie Departamentu Służby Cywilnej w mijającym tygodniu obradowała Rada Służby Publicznej. Podczas posiedzenia podjęte zostały trzy uchwały. Nas zainteresowały dwie z nich. Pierwsza dotyczyła projektu Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018-2020, który zakłada limit mianowań w następujących wielkościach: 2018 r. – 350 osób, 2019 r. – 420 osób, […]

Oczekujemy konkretnej decyzji w sprawie ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego

W dniu 27 czerwca br. adwokat Bartosz Graś wystosował w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji i zaraz Koordynatora Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wskazanie decyzji w przedmiocie ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA. Likwidacja Forum w momencie znacznego zaawansowania prac Grupy Roboczej na […]