Poparcie dla akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów

W załączeniu prezentujemy pismo, w którym NSZZ Pracowników Policji wyraża swoje poparcie dla ogólnopolskiej akcji protestacyjnej organizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji popierając akcję protestacyjną w imieniu naszej organizacji związkowej solidaryzuje się z żądaniami wyrażanymi przez funkcjonariuszy, a także wyraża nadzieję na poparcie postulatów wysuwanych przez pracowników Policji. […]

Centralne obchody Święta Policji 2018

Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro drugiego człowieka. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się w dniu 19 […]

Obchody Święta Policji w Przemyślu

Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się na przemyskim Rynku. Tegoroczne Święto, przypadające w 99. rocznicę utworzenia Policji Państwowej, było okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie. Policyjne święto zaszczycili swoją obecnością kierownictwo Polskiej Policji, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji na co dzień współpracujących z Policją. […]

Stołeczne obchody Święta Policji

Podczas tegorocznych obchodów 99. rocznicy powstania Policji Państwowej stołeczni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe, nagrody i nominacje na wyższy stopień służbowy. W podniosłej uroczystości udział wzięli Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z […]

Artykuł w Gazecie Prawnej na temat akcji protestacyjnej służb podległych MSWiA

Pouczenia zamiast mandatów, oflagowanie komend oraz tysiące listów skierowanych na ręce premiera z poparciem żądań związkowców – tak od dzisiaj wyglądać ma kolejna odsłona protestu służb mundurowych. – Atmosfera w służbach jest bojowa. Od marca czekamy na podpisanie porozumienia z resortem spraw wewnętrznych w sprawie naszych postulatów. Za każdym razem słyszymy tylko deklaracje dotyczące chęci […]