Pismo do Komendanta Głównego Policji

W dniu dzisiejszym zostało przekazane na adres Pana Komendanta Głównego Policji pismo (z treścią dokładnie zapoznacie się poniżej) w sprawie pozyskania informacji dot. ilości ogółu osób zatrudnionych – pracowników Policji – których wynagrodzenie podlegało wzrostowi z tytułu podniesienia od 1 stycznia poziomu płacy minimalnej. Pismo zawiera też prośbę podjęcia wspólnych działań w celu wypracowania programu […]

Wystąpienie posła ziemi radomskiej Konrada Frysztaka podczas obrad Sejmu

Koleżanki i Koledzy! WAŻNE! W dniu wczorajszym w czasie 25. posiedzenia Sejmu, z mównicy sejmowej padły ważne słowa,którymi przemówił Pan Poseł ziemi radomskiej z Koalicji Obywatelskiej – Konrad Frysztak. Słowa te dotyczyły pracowników Policji. Pamiętacie, że trzy dni temu zamieściliśmy, m.in. na Naszej stronie internetowej oraz  Facebook – u informację o wyłączeniu naszej grupy zawodowej […]

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczepień przeciw COVID -19

Reagując na stanowisko MSWiA w sprawie nowych zasad szczepień dot.pracowników Policji przeciw COVID – 19, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2021., Przewodnicząca KKW NSZZ PP wystosowała pismo (treść poniżej), w którym Związek domaga się zmiany decyzji w tej kwestii oraz równego traktowania naszej grupy zawodowej.  

Nasze kondolencje

„Jest taki ból, o którym lepiej jest nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie”… Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracowników Policji składa Koledze Januszowi Bochenkowi (Przewodniczący NSZZ PP – WZZ Opole, Członek Prezydium KKW) kondolencje z powodu śmierci Mamy. Prosimy o przyjęcie wyrazów najgłębszego żalu, współczucia i zrozumienia wobec bólu, spowodowanego śmiercią tak Bliskiej sercu Osoby.