Informacja o przebiegu Debaty „Pracownik Policji – niewidzialne Serce własnej Formacji”

Dnia 15 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się Debata pod tytułem „Pracownik Policji – niewidzialne Serce własnej Formacji”, zorganizowana przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Pracowników Policji. W debacie wzięli udział: Doradca Prezydenta RP, Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji, Poseł na Sejm RP […]

Święto Służby Cywilnej w Komendzie Głównej Policji

W dniu 09 listopada br. w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i listów gratulacyjnych z okazji Dnia Służby Cywilnej. Była to również okazja do wręczenia medali resortowych. Wyróżnienia wręczyli Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI. Nasz Związek reprezentowała Wiceprzewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Lucyna Jaworska-Wojtas. […]

Obchody Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej

Data 11 listopada 1918 roku to nie tylko symboliczna data odzyskania niepodległości, ale także dzień przypominający nam, jak ważną rolę w odbudowie państwa odegrała funkcjonująca służba cywilna oraz, jak ważną funkcję w państwie polskim pełni ona dziś. Właśnie z tej okazji Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała podziękował wszystkim zebranym pracownikom cywilnym i […]

Środki przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”

Informujemy, że do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji wpłynęło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo dot. środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. W przedmiotowej korespondencji znajduje się potwierdzenie zgodności przeznaczonej kwoty z zapisami zawartymi w Ustawie o Ustanowieniu Programu Modernizacji Policji. Pismo MSWiA z dnia 6 listopada […]