Obchody Święta Policji w Krakowie

Zbliżające się święto odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Dzień Służby Cywilnej stały się okazją do uroczystego spotkania w małopolskim garnizonie Policji. W spotkaniu kierownictwa małopolskiej Policji z policjantami i pracownikami cywilnymi Policji uczestniczył Wojewoda Małopolski oraz zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji i służb. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta podziękował pracownikom cywilnym […]

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

W dniu 24 października br. odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. W związku z przedmiotowym posiedzeniem w imieniu NSZZ Pracowników Policji Kancelaria Prawna Kijewski […]