Pismo do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 25 lipca br. skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji do Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. W piśmie tym opisana jest bardzo trudna sytuacja pracowników Policji, a także brak działań strony rządowej na rzecz jej poprawy. Załączniki do pisma stanowią tabele uposażeń, podsumowanie zeszłorocznej debaty z udziałem […]

Pismo do Premiera

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 25 lipca br. skierowane w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji przez Kancelarię Prawną Gijewski-Graś sp.k. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dot. braku jakiejkolwiek reakcji strony rządowej na korespondencję dot. sytuacji pracowników Policji kierowaną przez NSZZ Pracowników Policji w okresie od dnia 5 grudnia 2017 roku do chwili […]

Poparcie dla akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów

W załączeniu prezentujemy pismo, w którym NSZZ Pracowników Policji wyraża swoje poparcie dla ogólnopolskiej akcji protestacyjnej organizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji popierając akcję protestacyjną w imieniu naszej organizacji związkowej solidaryzuje się z żądaniami wyrażanymi przez funkcjonariuszy, a także wyraża nadzieję na poparcie postulatów wysuwanych przez pracowników Policji. […]

Centralne obchody Święta Policji 2018

Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro drugiego człowieka. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się w dniu 19 […]