Komunikat ze spotkania organizacji związkowych działajacych w Policji w przedstawicielami PZU S.A.

W dniu 6 grudnia 2017 roku w siedzibie PZU S.A. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone negocjacjom pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających w Policji, a przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej PZU S.A., która ubezpiecza funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodziny w programie ubezpieczeniowym „Policja 2015”. Celem prac Zespołu negocjacyjnego było omówienie sposobów uproszczenia i urealnienia […]

Ubezpieczenie „Policja 2015” – zniesienie karencji

Z przyjemnością informujemy, że podpisany został aneks do umowy programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” stanowiący o zniesieniu karencji w zakresie dodatkowych ubezpieczeń dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 1 stycznia 2018 roku i od 1 lutego 2018 roku. Zniesienie karencji dotyczy m.in.: dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka; dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica […]

Korespondencja związana z Debatą „Pracownik Policji Niewidzialne Serce Własnej Formacji”

W załączeniu prezentujemy pisma będące rezultatem oraz stanowiące podsumowanie Debaty „Pracownik Policji Niewidzialne Serce Własnej Formacji”. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Pismo do MSWiA z dnia 5 grudnia br.  Protokół szczegółowy z Debaty  Podsumowanie ustaleń z Debaty  Pismo do Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadisnp. Heleny Michalak 

Korespondencja dot. Debaty

W załączeniu prezentujemy pisma skierowane na ręce Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską oraz Posłankę do Europarlamentu Krystynę Łybacką. Pismo – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska  Pismo – Posłanka do Europarlamentu Krystyna Łybacka