Pismo do Forum Związków Zawodowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Członkowie NSZZ Pracowników Policji! W dniu dzisiejszym do Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych zostało przekazane pismo, które jest wspólną inicjatywą Trzech Organizacji związkowych, działających w strukturach Policji i reprezentujących pracowników tej Instytucji. Kwestie w nim poruszone mają zostać przedstawione Wicepremierowi na spotkaniu Rady Dialogu. Pismo powstało zaraz po – i w wyniku […]

Petycja – Zmiany w prawie dot. chorób zawodowych

Koleżanki i Koledzy Związkowcy! Informujemy, że KKW NSZZ Pracowników Policji podjęła inicjatywę ustawodawczą w zakresie zmian w prawie, uznających wirus SARS – CoV-2 (COVID – 19) za chorobę zawodową, w tym pozwalającą uzyskać pracownikom zarażonym wirusem SARS lub niezdolnym do pracy w związku z kwarantanną zasiłek chorobowy w wysokości 100%. W konsekwencji powyższego, przy udziale […]

Zmarł Tadeusz Skopiński

W dniu 10 listopada 2020 r. zmarł nasz Kolega, Przyjaciel, Związkowiec – Tadeusz Skopiński. Przez wiele lat był pracownikiem Szkoły Policji w Słupsku, a zalewie od niespełna roku na emeryturze. Tadeusz był związkowcem, społecznikiem, oddanym ludziom i ich sprawom pracowniczym. Wyrazem zaufania złożonym wobec Niego był fakt, iż w latach 2000 – 2012, co oznacza […]

Słodka niespodzianka z okazji Święta Służby Cywilnej

Z okazji Święta Służby Cywilnej Zarząd Terenowy NSZZ Pracowników Policji KWP w Krakowie wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, insp. Romanem Kusterem ufundowali słodki upominek. Dla wszystkich pracowników KWP w Krakowie na terenie stołówki od godziny 11.00 czekał ogromny tort. W obecnej sytuacji kiedy nie możemy spotkać się aby odpowiednio uczcić Święto Służby Cywilnej, […]