Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 5 marca br. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu wzięła udział Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji, która zgodnie z pkt. 6 programu obrad (Dyskusja dotycząca środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz konieczności uregulowania sytuacji prawnej pracowników Policji) przedstawiła bardzo trudną sytuację płacową […]

Informacja z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

W załączeniu prezentujemy dokument stanowiący informację z postępów pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W pierwszym kwartale 2018 roku dwa zespoły pracujące w ramach Komisji mają uzgodnić jednolite wspólne stanowisko i przedstawić Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeden projekt zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Następnie planowane jest powołanie przez ministerstwo zespołu, który wprowadzi zmiany do […]

Szef MSWiA spotkał się z Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji

W dniu 22 lutego 2018 r. Minister Joachim Brudziński spotkał się z Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzatą Lewicką. Panu Ministrowi towarzyszyli szef Gabinetu Politycznego Ministra Pan Michał Ciechowski oraz Pełnomocnik  ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pan Edward Zaremba. Podczas spotkania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował o podjętej decyzji o powołaniu Pana Edwarda Zaremby […]

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W dniu 9 lutego br. wpłynęło do Kancelarii Prawnej Kijewski Graś. sp.k. pismo skierowane z Centrum Informacyjnego Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 stycznia br. Załącznik do pisma stanowi analiza zatrudnienia na stanowiskach laboratoryjnych w laboratoriach kryminalistycznych Policji. Poniżej zamieszczono przedmiotowy dokument. Pismo z dnia […]