Komunikat ze spotkania organizacji związkowych ze stroną rządową

W dniu 4 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli największych, reprezentatywnych organizacji związkowych: Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Danutę HUS i Joannę STEC-TRZPIL oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Małgorzatę LEWICKĄ i Lucynę JAWORSKĄ-WOJTAS z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem ZIELIŃSKIM. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali również […]

„Misja Serc”

W czwartkowe popołudnie 29 listopada br. w gościnnych progach Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyła się promocja albumu „Misja serc”, dokumentującego 20 lat działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Spotkanie w Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego WP w Warszawie poprzedziła Msza Święta w Katedrze Polowej WP pod przewodnictwem JE biskupa polowego WP, delegata Konferencji […]

Pismo do Szefa Służby Cywilnej

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane w dniu 22.11.2018 r. do Szefa Służby Cywilnej w sprawie środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Policji. Z uwagi na fakt podwyższenia od 2019 roku kwoty bazowej wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej oraz niezabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie na 2019 rok na ten cel, planowana podwyżka wynagrodzeń dla pracowników […]