Spotkanie ze stroną rządową w MSWiA

W dniu 11 września br. przedstawiciele NSZZ Pracowników Policji spotkali się z inicjatywy strony rządowej z Wiceministrem MSWiA Jarosławem Zielińskim. Zaproszenie na to spotkanie było rezultatem pisma skierowanego do Ministra Joachima Brudzińskiego. W wyniku przeprowadzonych rozmów strona rządowa wyraziła wolę zawarcia porozumienia ze stroną związkową. Porozumienie to ma określić rozwiązania prawne zapewniające poprawę sytuacji płacowej […]

Kartki do Premiera

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 12 września br. skierowane do organów terenowych NSZZ Pracowników Policji informujące o rozpoczęciu następnego etapu akcji protestacyjnej, jakim ma być wysyłanie kartek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Przedmiotowe kartki poprzez informowanie o sytuacji finansowej i nieuregulowanym statusie pracowników Policji mają wywrzeć presję na stronie rządowej do przystąpienia do […]

Czy będzie konieczne przeprowadzenie akcji protestacyjnej przez NSZZ PP?

W dniu 6 września br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego zostało skierowane pismo zawierające postulaty, których spełnienia domaga się NSZZ Pracowników Policji. Dodatkowo strona związkowa wyznaczyła termin na podjęcie przez kierownictwo resortu konkretnych działań w tym kierunku pod rygorem dalszych kroków prawnych i statutowych z akcją protestacyjną włącznie. Pismo z dnia 6 […]

Kolejna prośba o spotkanie z Wiceministrem Jarosławem Zielińskim

W dniu 5 września br. do Wiceministra Jarosława Zielińskiego zostało skierowane pismo z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji w celu kontynuowania rozmów w sprawach płacowych i uregulowania statusu prawnego naszej grupy zawodowej. Czy strona rządowa podejmie dialog zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami? Czy kolejny raz będą to słowa bez […]