Oczekujemy konkretnej decyzji w sprawie ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego

W dniu 27 czerwca br. adwokat Bartosz Graś wystosował w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji i zaraz Koordynatora Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wskazanie decyzji w przedmiocie ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA. Likwidacja Forum w momencie znacznego zaawansowania prac Grupy Roboczej na […]