O co walczą pracownicy cywilni służb mundurowych?

Polecamy zapoznać się z postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, utworzonego przez organizacje związkowe zrzeszające pracowników cywilnych poszczególnych służb mundurowych. Komitet tworzą – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji (FZZ), Związek Zawodowy Pracowników Policji (FZZ), Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej (FZZ), Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rządowej, KM NSZZ „Solidarność” Pracowników i Funkcjonariuszy […]