Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

Wczoraj odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego Dyskutowaliśmy ze stroną pracodawców oraz przedstawicielami Rządu RP na tematy związane z przyszłością polskiej energetyki, Krajowym Planem Odbudowy oraz założeniami do budżetu Państwa Polskiego na rok 2023. Zachęcamy do lektury relacji ze spotkania . W sprawach dotyczących energetyki stronę rządową reprezentowała Pani Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, […]

Spotkanie w MSWiA

Koleżanki i Koledzy Związkowcy Pracownicy Policji ! KKW NSZZ Pracowników Policji informuje, iż Kierownictwo Służbowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wznowiło, zawieszone po dniu 24 lutego 2022 r., spotkania oraz dialog, dotyczący działań zmierzających do opracowania zasad – w tym legislacyjnych – wpływających bezpośrednio na poprawę sytuacji pracowników Policji. W związku z tym, w dniu […]

Odpowiedź z MSWiA – udzielenie informacji publicznej

Jakiś czas temu (30.03.2022r.) Porozumienie organizacji związkowych, w którego skład wchodzi NSZZ Pracowników Policji, wystosowało dokument do MSWiA w formie pisma o udzielenie informacji publicznej, w którym (m.in.) domagamy się odpowiedzi czy Resort podjął działania w Ministerstwie Finansów w celu zwiększenia budżetu środków finansowych w poz. wydatków osobowych pracowników Policji na rok 2023, jak też […]

Życzenia z okazji Dnia Matki

Tylko raz w roku jest Dzień Matki, choć mamom codziennie należą się kwiatki. Czerwonej róży pączek na miły dnia początek, pachnące frezje na marzeń finezje, bratki małe na zdrowie doskonałe, a irysy wspaniałe na słodkie szczęście na stałe ! Najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności Wszystkim Mamom, Mateczkom, Mamusiom składa NSZZ Pracowników Policji.  

3 Maja – Święto Uchwalenia Konstytucji

Polska Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Miała ona ratować upadającą Rzeczpospolitą, której terytorium już się zmniejszyło w wyniku pierwszego rozbioru i podziału części naszych ziem przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Była aktem diametralnie zmieniającym chory system braku […]