Opinia w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

W dniu 6 października br. Kancelaria Prawnicza Kijewski-Graś w imieniu NSZZ Pracowników Policji opracowała opinię w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 rok. Podstawowym postulatem przedstawionym w przedmiotowej opinii jest negatywna ocena zapisów prowadzących do zamrożenia płac w sektorze budżetowym. Brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej kontynuowany od 2010 roku […]