Komunikat dotyczący wykluczenia Pani Małgorzaty Lewickiej z szeregów NSZZ PP.

Informujemy, iż z powodu działania na szkodę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, dnia 4 lutego 2020 roku, po rozpoznaniu odwołania od decyzji z dnia 19 listopada 2019 roku, podczas tajnego głosowania znaczną większością ilości głosów członków KKW NSZZ PP, z szeregów organizacji została prawomocnie i ostatecznie wykluczona Pani Małgorzata Lewicka, była Przewodnicząca NSZZ Pracowników […]

Spotkanie członków KKW NSZZ PP z Komendantem Głównym Policji.

Dnia 04 lutego 2020 roku, w KGP odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji z Przewodniczącymi WZZ/SZZ NSZZ Pracowników Policji z kraju, którzy wchodzą w skład Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP. Podczas spotkania poruszone zostały trudne tematy i sprawy nurtujące nasze środowisko pracownicze, w tym kwestie związane z regulacjami płac, które w pełni zostaną wdrożone po […]