W 2019 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników uroczyście obchodził jubileusz 100 lat powstania Polskiej Policji. Przedstawiciele Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników Policji w swoich garnizonach na uroczystych odprawach, Świętach Policji jak również podczas spotkań       z pracownikami, okolicznościowymi medalami „100-lecia powstania Policji Państwowej” dziękowali osobą zaprzyjaźnionym […]