ULGA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU !

Od 1 stycznia tego roku w rozliczeniu podatkowym można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. W ramach „Niskich Podatków” – w ostatnim czasie – limit ulgi zwiększył się z 300 zł. do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11. W sytuacji gdy […]