ULGA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU !

Od 1 stycznia tego roku w rozliczeniu podatkowym można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
W ramach „Niskich Podatków” – w ostatnim czasie – limit ulgi zwiększył się z 300 zł. do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.
W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.
Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu.