Uzgodnione stanowisko w sprawie realizacji wypłat podwyżek wynagrodzeń

Poniżej prezentujemy uzgodnione stanowisko strony związkowej w sprawie realizacji wypłat podwyżek wynagrodzeń w 2016 roku. Ponadto pragniemy poinformować, że przedstawiciele Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji oczekują na spotkanie w przedmiotowej sprawie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotowe stanowisko zostało zaakceptowane przez Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja w dniu 8 lutego 2016 r.

Stanowisko strony związkowej w sprawie realizacji wypłat podwyżek pdf