Podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy Komendanta Głównego Policji ze związkami zawodowymi

W dniu 4 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z zarządami organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników Komendy Głównej Policji. sygnatariuszem z Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP był Przewodniczący kol. Karol Kupiec.


Porozumienie