Informacja z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

W załączeniu prezentujemy dokument stanowiący informację z postępów pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W pierwszym kwartale 2018 roku dwa zespoły pracujące w ramach Komisji mają uzgodnić jednolite wspólne stanowisko i przedstawić Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeden projekt zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Następnie planowane jest powołanie przez ministerstwo zespołu, który wprowadzi zmiany do projektów kodeksów prawa pracy, które będą konsultowane w RDS i z partnerami dialogu społecznego.

Informacja z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy