Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 5 marca br. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu wzięła udział Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji, która zgodnie z pkt. 6 programu obrad (Dyskusja dotycząca środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz konieczności uregulowania sytuacji prawnej pracowników Policji) przedstawiła bardzo trudną sytuację płacową naszej grupy zawodowej oraz brak chęci uregulowania statusu pracowników Policji. Ponadto w trakcie spotkania przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w resorcie MSWiA zobowiązali Przewodniczącego w/w Zespołu do wystąpienia z pismem do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Elżbiety Rafalskiej do udziału z kolejnym posiedzeniu Zespołu. Szczegółowe informacje z posiedzenia zostaną przedstawione o otrzymaniu protokołu sporządzonego przez Centrum Dialogu Społecznego.