Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego

W dniu 13 września br. Kancelaria Prawna Kijewski-Graś w imieniu KKW NSZZ Pracowników Policji zwróciła się w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących planowanych na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji. Wątpliwości te dotyczą m.in. wysokości środków finansowych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów wzrostu kwoty bazowej w służbie cywilnej, a także kosztu wzrostu płacy minimalnej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią korespondencji.

Pismo z dnia 13 września br.