Warsztaty promowania profilaktyki zdrowotnej „choroby cywilizacji – jak im zapobiegać poprzez zdrowe nawyki żywieniowe oraz ćwiczenia ruchowe”.

W dniach od 7 do 10 września 2020 r., w Mielnie (zachodniopomorskie) – dzięki wsparciu finansowemu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji zorganizowała i przeprowadziła cykl szkoleń poświęconych tematom związanym z chorobami cywilizacji.

Wpisując się w profil PZU na Życie S.A., który również zakłada, iż jednym z najważniejszych i polecanych aspektów działania jest promowanie profilaktyki odpowiednich zachowań, wpływających na zdrowie i życie ludzkie, NSZZ PP zainicjowało cykl warsztatów szkoleniowych pod szyldem: „Choroby cywilizacji – jak im zapobiegać poprzez zdrowe nawyki żywieniowe oraz ćwiczenia ruchowe”.

Wychodząc naprzeciw, jak też kreując politykę naszego strategicznego Sponsora Wydarzeń, którym od lat jest PZU na Życie SA., KKW NSZZ PP zaprosiło do udziału w tych warsztatach przedstawicieli Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników Policji, jak też Kierownictwa Służbowego Policji oraz środowisk brokerskich. Warsztaty, które odbyły się pod znakiem i LOGO Sponsora Wydarzeń – PZU na Życie S.A. podzielone zostały na kilka części.

Pierwsza z nich poprzez naukową prelekcję, wygłoszoną przez osobę posiadającą stosowny certyfikat, przedstawiła podstawy zdrowego żywienia, piramidy żywieniowej, sposobu wyliczania zapotrzebowania kalorycznego, zdrowego stylu życia, właściwego komponowania jadłospisów, itp., znalazła swoje zwieńczenie w ciekawej dyskusji uczestników.

Kolejna część warsztatów poświęcona była omówieniu zagadnień dotyczących,  tzw. „diet cud”, chorób tarczycy w tym Hashimoto, cukrzycy, oraz chorób związanych z nadciśnieniem tętniczym i in. oraz ich wpływowi na zdrowie człowieka, w świetle doboru odpowiedniego stylu życia oraz żywienia.

Ostatnią część warsztatów stanowiły zajęcia ruchowe na wolnym powietrzu z wykorzystaniem terenu, na którym odbywały się szkolenia promujące profilaktykę zdrowia.

Przy okazji tych Wydarzeń uczestnicy warsztatów otrzymali drobne upominki, promujące Sponsora Wydarzeń, którym był Powszechny  Zakład Ubezpieczeń na Zycie Spółka Akcyjna,  jak również Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji, który był organizatorem tych Wydarzeń.

Kolejną swoistą formę podkreślenia patronatu Sponsora Wydarzeń stanowiło LOGO PZU, prezentowane podczas wszystkich części (i dni) szkolenia na banerach czy roll-up, umieszczonych w widocznych i strategicznych częściach pomieszczeń, oraz  w miejscach przebywania uczestników, jak też słowne deklaracje prowadzących warsztaty, w których podkreślano rolę pomocy finansowej ze strony Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A., głównie dzięki której spotkanie poświęcone promocji zdrowia mogło zostać zorganizowane i przeprowadzone.

Mając na uwadze opisane powyżej Wydarzenia, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji składa serdeczne podziękowania Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za otrzymaną, tak istotną pomoc w organizacji warsztatów, które bez wątpienia przyczynią się do poprawy kondycji zdrowia i komfortu życia uczestników.

Z tego miejsca kolejny raz dziękujemy Sponsorowi Wydarzeń, Partnerowi na którego pomoc zawsze możemy liczyć i bez którego wsparcia nie byłaby możliwa realizacja tej części naszych działań statutowych, która dotyka zadań dedykowanych aspektom ochrony zdrowia i higieny życia członków Związku i ich rodzin.

W imieniu KKW NSZZ PP

                                                                                                               Bożena Cichorska