Pismo do Komendanta Głównego Policji

W dniu dzisiejszym zostało przekazane na adres Pana Komendanta Głównego Policji pismo (z treścią dokładnie zapoznacie się poniżej) w sprawie pozyskania informacji dot. ilości ogółu osób zatrudnionych – pracowników Policji – których wynagrodzenie podlegało wzrostowi z tytułu podniesienia od 1 stycznia poziomu płacy minimalnej. Pismo zawiera też prośbę podjęcia wspólnych działań w celu wypracowania programu naprawczego dla nasilającego się zjawiska „spłaszczania” naszych płac. Nadto zawiera też prośbę o podanie terminu wypłaty „13” pensji. Teraz czekamy na odpowiedzi na nasze zapytania, a o tychże będę Was informować.