CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2021 R.

21 lipca 2021 r. Polska Policja obchodziła 102 rocznicę swego powstania. Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie na dziedzińcu Belwederu. W imieniu KKW NSZZ Pracowników Policji, na imienne Zaproszenie, Pana Komendanta Głównego Policji, nadinsp. gen. dr Jarosława Szymczyka miały sposobność uczestniczyć w tym Święcie dwie osoby: Przewodnicząca Kol. Bożena Cichorska oraz Członkini Prezydium KKW NSZZ PP – Anna Kwasiborska.

W obchodach wziął udział Prezydent RP – Pan Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP – Pani Elżbieta Witek oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Kamiński. W czasie uroczystości Pan Prezydent wręczył nominacje generalskie siedmiu Panom Komendantom, w tym Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Reprezentujący władze RP wręczyli również odznaczenia państwowe i wyróżnienia licznym funkcjonariuszom i pracownikom Policji. Nadto w scenariusz Święta włączono uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy KSP, które odebrał Komendant Stołeczny Policji.

Wartym zaznaczenia jest także fakt, iż w okolicznościowych przemówieniach, zarówno Pan Prezydent, jak i Pani Marszałek czy też Minister SWiA, podkreślali – obok wagi istoty służby funkcjonariuszy – szczególnie ważną i często niedocenianą pracę cywilnych pracowników Policji. Każdy z mówców również podkreślał znaczenie kwestii podniesienie prestiżu służby i pracy w Formacji, poprzez wdrożenie nowego programu modernizacyjnego (2022) dla służb podległych MSWiA, nad którego projektem pracuje, zbliżając się już ku końcowi prac (jak zapewniał Pan Minister), strona rządowa i który to też obejmie pracowników Policji.