ŻYCZENIA

W dniu 24 lipca 1919 r. – 102 lata temu – powołano do życia Policję Państwową.W dniu tego święta – w imieniu Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji – wszystkim Wam, Koleżankom i Kolegom z tej ważnej Formacji – naszej Formacji – życzymy zdrowia, spokojnych dni pracy i służby, mądrych i życzliwych przełożonych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, jak też docenienia naszego poświęcenia poprzez godne wynagrodzenie. Zaś Każdemu z osobna – oraz Jemu bliskim – przesyłamy serdeczne pozdrowienia.
Życzenia Wszelkiej Pomyślności składamy, także wszystkim emerytom, rencistom, zarówno tym, którzy nosili mundur, jak i byłym pracownikom Policji.