Przejście pracownika na emeryturę a należne świadczenia

Osiągnięcie przez pracownika ustawowego wieku emerytalnego uprawnia go do skorzystania z prawa do przejścia na emeryturę. Obecnie zwiększa się liczba osób, które – mimo osiągnięcia wymaganego wieku – kontynuują zatrudnienie. Często zdarza się również, że pracownik rozwiązuje stosunek pracy w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych, a następnie ponownie podejmuje pracę u tego samego lub innego pracodawcy. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, pracodawca musi dochować wszystkich obowiązków, jakie na nim ciążą w związku z zakończeniem stosunku pracy przez pracownika. W takich przypadkach nasuwa się pytanie czy przejście pracownika na emeryturę uprawnia go do wypłaty świadczeń. W artykule szczegóły!

 

Pełny tekst informacji tutaj….