Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy a ochrona przedemerytalna

Pracownicy w wieku przedemerytalnym należą do osób, które korzystają z tzw. szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy – idącej dalej niż ochrona przysługująca pozostałym pracownikom. Czy ochrona przedemerytalna chroni przed wypowiedzeniem zmieniającym?

 

Pełny tekst informacji tutaj….