Spotkanie w MSWiA

Koleżanki i Koledzy Związkowcy Pracownicy Policji !

KKW NSZZ Pracowników Policji informuje, iż Kierownictwo Służbowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wznowiło, zawieszone po dniu 24 lutego 2022 r., spotkania oraz dialog, dotyczący działań zmierzających do opracowania zasad – w tym legislacyjnych – wpływających bezpośrednio na poprawę sytuacji pracowników Policji.

W związku z tym, w dniu 28 czerwca 2022 r., doszło do kolejnej tury rozmów organizacji związkowych (w tym z Porozumienia…), reprezentujących środowisko służb podległych Resortowi z przedstawicielami Kierownictwa Służbowego MSWiA.

Na spotkaniu stronie społecznej przedstawione (zreferowane) zostały propozycje, dotyczące dalszego etapu prac nad projektowanymi do umieszczenia zapisami, zmierzającymi do – między innymi – uregulowania statusu prawnego cywilnych pracowników służb mundurowych Resortu, jak i ich sytuacji płacowej.
Że strony MSWiA padło zapewnienie, iż w najbliższym czasie strona związkowa otrzyma materiały robocze proponowanych zapisów aby pochylić się nad szczegółami przedstawionej propozycji oraz sprawdzić, w jaki sposób wpisane w nie zostały kwestie dot., wypracowanych zapisów, przedłożone uprzednio przez związkowców z Porozumienia … .
Dlatego też!!!
Z uwagi na dobro prowadzonych negocjacji oraz stan zaawansowania prac, wskazujący na początkowy etap projektu, jak i konieczność prowadzenia dalszego dialogu i negocjacji przez zaangażowane w sprawę Strony (należy też pamiętać, że zaczyna się okres urlopowy, który może zwolnić tempo prac), serdecznie prosimy Wszystkich Was – Koleżanki i Kolegów o uzbrojenie się w cierpliwość i przyjęcie komunikatu w tej formie i na tym, wstępnym etapie.
Pewnych dodatkowych informacji mogą też udzielić Przewodniczący Wojewódzkich Zarządów Zakładowych.