Nasze kondolencje

W imieniu KKW NSZZ Pracowników Policji, związkowców, a szczególnie Koleżanek i Kolegów oraz przyjaciół z WZZ w Gdańsku,składamy najgłębsze wyrazy żalu oraz szczere kondolencje z powodu śmierci Mamy naszej Kol. Kasi Woźnickiej – Członkini Prezydium WZZ w Gdańsku.  

Odpowiedź na pismo dotyczące szczepień przeciw Covid-19

Dziś po południu otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z  dnia 18 lutego b.r.  (dla przypomnienia treści możecie je znaleźć na naszej stronie internetowej), w którym to prosimy KGP o wyraźne doprecyzowanie  zasad bhp w celu zachowania daleko posuniętej,  możliwie  najlepszej  ochrony  zdrowia w  sytuacji wyłączenia pracowników Policji z grupy 1 profilaktycznych szczepień p/COVID – 19. […]

Nasze kondolencje

W imieniu Członków Prezydium oraz KKW NSZZ Pracowników Policji wyrażamy głęboki żal i snutek oraz ogromne współczucie z powodu nagłej śmierci syna naszej Koleżanki Józefy. Nasza Droga Józiu – w tym wielkim bólu jesteśmy z Tobą i przy Tobie. Koleżanki i Koledzy Związkowcy NSZZ PP.