Odpowiedź na pismo dotyczące szczepień przeciw Covid-19

Dziś po południu otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z  dnia 18 lutego b.r.  (dla przypomnienia treści możecie je znaleźć na naszej stronie internetowej), w którym to prosimy KGP o wyraźne doprecyzowanie  zasad bhp w celu zachowania daleko posuniętej,  możliwie  najlepszej  ochrony  zdrowia w  sytuacji wyłączenia pracowników Policji z grupy 1 profilaktycznych szczepień p/COVID – 19.

Pismo nie zawiera w pełni satysfakcjonujących i oczekiwanych odpowiedzi, jednakże w części może posłużyć zarządom terenowym do wykorzystania służbowego, interwencji oraz argumentacji z Przełożonymi.

Treść zamieszczam poniżej.