Petycja złożona !

Informujemy, że w dniu dzisiejszym przez Biuro Podawcze Kancelarii Prezydenta RP została złożona petycja w sprawie pracowników Polska Policja. Przypominamy, że inicjatorem i autorem petycji był ZZPP, jednak to wszystkie organizacje związkowe reprezentacjące pracowników Policji były zaangażowane w zbieranie podpisów pod 2 postulatami dla 25 tysięcy – bardzo Wam dziękujemy !!! Zapewne zapytacie dlaczego dopiero […]

A co z pracownikami cywilnymi ?

Dziękujemy Panu Tomasz Szymański za zaangażowanie , wrażliwość i otwartość na potrzeby pracowników Policji. InfoSecurity24.pl: A co z pracownikami cywilnymi? Od lat wiadomo, że ich wynagrodzenia są bardzo niskie. Coraz trudniej o chętnych do pracy. Sytuacja, o czym mówią m.in. związkowcy, jest bardzo trudna, a bez pracowników cywilnych służby nie mogą sprawnie funkcjonować. „Dla mnie […]