Komunikat po spotkaniu związków zawodowych reprezentujących pracowników Policji

Koleżanki i Koledzy! Zgodnie z informacją i zapowiedzią z dnia 5 maja b.r.,kiedy to odbyło się spotkanie Central związkowych środowiska pracowników Policji, poniżej przedstawiam Wam pełną treść Komunikatu, który został sporządzony, podpisany i przekazany do właściwych decydentów.