WNIOSEK POROZUMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH REPREZENTUJĄCYCH PRACOWNIKÓW POLICJI O SPOTKANIE Z WICEMINISTREM WĄSIKIEM.

Koleżanki i Koledzy przedstawiamy do Waszej wiadomości wniosek Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji do wiceministra spraw wewnętrznych Pana Macieja Wąsika z dnia 10 września 2021 r.
Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Polska Policja wnoszą do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedyskutowanie:
1) projektu ustawy modernizacyjnej wraz z założeniami planowanych podwyżek pracowników Polska Policja,
2) propozycji organizacji związkowych dotyczącej uregulowania statusu pracownika Policji w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
O kolejnych inicjatywach porozumienia organizacji związkowych będziemy systematycznie informować.
Zachęcamy do lektury.