Posiedzenie Zarządów – WNSZZP województwa mazowieckiego oraz WZZ w Radomiu NSZZ Pracowników Policji

W dniach 16 -17 września 2021 odbyły się posiedzenia Zarządów: Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego w Radomiu NSZZ Pracowników Policji w czasie których – między innymi – podjęto ważną decyzję o podpisaniu Porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządami związków zawodowych środowiska Policji garnizonu mazowieckiego. Nadto obydwa Zarządy – oprócz oddzielnie przeprowadzonych obrad – wspólnie wzięły udział w bardzo ważnym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.