Zaległy urlop wypoczynkowy – do kiedy można go wykorzystać?

Zawarcie umowy o pracę daje pracownikowi możliwość korzystania z szeregu uprawnień pracowniczych regulowanych przez Kodeks pracy. Jednym z nich jest prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, przy czym urlop, który nie zostanie wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, wówczas powstaje zaległy urlop. Do kiedy można go wykorzystać? Podpowiadamy w artykule.

 

Pełny tekst informacji tutaj….