Zalecenia KGP – wynagrodzenie minimalne

W dniu 29.12.21r. Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji otrzymało z Komendy Głównej Policji notatkę służbową w sprawie zaleceń podwyższenia od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzeń pracowników Policji, których wynagrodzenie jest niższe niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, którą publikujemy w załączeniu.
Strony Porozumienia wielokrotnie informowały osoby mające wpływ na wysokość naszych wynagrodzeń, że wspomnianym podwyższeniem zostanie objętych blisko połowa pracowników Policji. Scenariusz ten niestety właśnie staje się faktem, od 01.01.21r. prawie połowa z nas, którzy na co dzień także uczestniczą w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa, otrzymają aneksy do umów.
Niemniej jednak na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy w historii naszej formacji, dzięki działaniom związków zawodowych, wspominane podwyższenie wynagrodzeń zostanie zrealizowane o dodatkowe środki budżetowe, a nie jak dotychczas jedynie z oszczędności wygenerowanych przez jednostki organizacyjne Policji.
Zwracamy też uwagę na ostatni akapit notatki z Komendy Głównej Policji,w której czytamy:
„Zastosowanie powyższych zaleceń nie wyklucza możliwości wprowadzenia indywidualnego regulowana wynagrodzeń pracowników Policji w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia z zachowaniem przyjętych w danej jednostce organizacyjnej Policji uregulowań”
W związku z tym, uważamy, ze należy dołożyć wszelkich starań, aby wspominane przez Komendę Główną Policji możliwości stały się nieodłącznym elementem w kreowania polityki płacowej w jednostkach organizacyjnych Policji.