Pismo do Mariusza Kamińskiego Ministra MSWiA

Najwyższy czas na „lekcję z wiedzy o społeczeństwie” !
Panie Ministrze , zapraszamy do lektury i refleksji !