VI Kongres Forum Związków Zawodowych

Trwa VI Kongres Forum Związków Zawodowych . Z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji biorą w nim udział:
– kol. Bożena Cichorska
– kol. Anna Kwasiborska
– kol. Krystyna Maculewicz
– kol. Janusz Bochenek
Informujemy, że Pani Dorota Gardias ponownie została wybrana na funkcję Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych
– kol. Rafał Jankowski został ponownie wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego FZZ
– kol. Krzysztof Balcer został wybrany na funkcję Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy związkowej w nowej kadencji.