Zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji

Komendant Główny Policji zatwierdził notatkę służbową w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 stycznia 2023r.