Domagamy się !

Domagamy się! 💪
„Dlatego organizacje zrzeszone w Forum Związków Zawodowych, reprezentujące pracownice i pracowników państwowej sfery budżetowej, a także szerzej – sektora finansów publicznych domagają się od Rządu RP realizacji postulatów w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w wysokości 12% począwszy od 1 lipca 2023 roku oraz 25% począwszy od 1 stycznia 2024 roku.”