Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA

W poniedziałek, 22 maja br. odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA. Rozmawiano m.in. o przyznaniu 20 mln zł, które zostaną przeznaczone na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Wiceszef MSWiA poinformował stronę społeczną, że dziś podpisał decyzję o przyznaniu środków finansowych w kwocie 20 mln zł. Środki te stanowią częściową rekompensatę skutków finansowych wprowadzenia nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. i planowanego kolejnego wzrostu od 1 lipca br. Będą one przekazane dla tych pracowników, których wynagrodzenia uległy tzw. „spłaszczeniu”, po wprowadzeniu nowej stawki pensji minimalnej. Sposób rozdysponowania tych środków zostanie określony przez komendantów poszczególnych służb, w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych.

Podczas spotkania kontynuowano również rozmowy dotyczące ułatwień formalnych dla pracowników cywilnych, którzy chcieliby zostać funkcjonariuszami Policji lub Straży Granicznej.

Ponadto, zgodnie z postulatami strony związkowej, poruszono temat rozpoczęcia prac nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnianych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Chodzi o nowelizację przepisów dotyczących tworzenia funduszu premiowego dla pracowników cywilnych służb podległych MSWiA.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział: wiceszef MSWiA Maciej Wąsik; Joanna Rosińska, wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji; Beata Kalicka, przewodnicząca Zarządu Krajowego – Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej; Joanna Stec-Trzpil, przewodnicząca Komisji Krajowej – Związek Zawodowy Pracowników Policji; Grzegorz Szczepanek, dyrektor generalny Zarządu Krajowego – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rządowej; Iwona Adamczyk-Rosinka, przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników i Funkcjonariuszy Policji z siedzibą w Gdańsku; Bożena Kruk, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Tomasz Grzesik, pełnomocnik do spraw pracowników cywilnych NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Źródło : MSWiA

Link do strony