Program rabatowy dla członków NSZZ Pracowników Policji

Z przyjemnością informujemy, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji WZZ w Opolu zawarł porozumienie ze spółką Lotos/MOL Polska i przygotował specjalny program rabatowy dla członków NSZZ Pracowników Policji.

Lista stacji 👇
https://lotosbiznes.pl/lista-stacji

Zapisz się do Nas i korzystaj z rabatów👇
https://nszz-pp.pl/?page_id=190

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o kontakt
z właściwym miejscowo Wojewódzkim/Szkolnym Zarządem Zakładowym NSZZ Pracowników Policji.

MOL Polska proponuje członkom NSZZ Pracowników Policji możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i MOL w Polsce.

☑️ Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.

☑️Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.

☑️Członek związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko.

☑️Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł.

☑️Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt.

☑️Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.

☑️ Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.

❗Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktur VAT.

Karty rabatowe sieć stacji Circle K 👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=295467056729387&id=100087982847408

https://nszz-pp.pl/?p=7994

#nszzpp #nszzpracownikowpolicji
#pracownikpolicji