ZASADY WZROSTU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI

Przekazujemy zatwierdzona przez p.o Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia dotycząca zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 01 stycznia 2024 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji będący pracodawcami zobowiązani są do uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi zasad wzrostu wynagrodzeń, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854), w szczególności w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.