Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – RADCA PRAWNY

📣 Przedstawiamy trzydziesty dziewiąty post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”,w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

📌 Poprzednio przybliżyliśmy trzydzieści osiem stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in stanowisko ds. Obronności, Archiwistę, Rusznikarza, Pełnomocnika ds. OIN (sprawdź pozostałe stanowiska! – https://nszz-pp.pl/?page_id=8486), dziś chcemy Wam przybliżyć stanowisko Radcy Prawnego.✍️👩‍🎓👩‍💻🧾📒

❗W zakresie zadań pracowników Policji zatrudnionych na stanowisku Radcy Prawnego znajduje się m.in:

♦️udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym Komendy w celu właściwej interpretacji przepisów,

♦️ opiniowanie projekty umów, z którymi wiążą się zobowiązania majątkowe Komendy, opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem zgodności z zasadami techniki prawodawczej,

♦️ zapewnianie ochrony prawnej interesów Komendy oraz Komendanta, jako organu uprawnionego do działania na podstawie ustaw,

♦️ reprezentowanie Komendanta w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów procesowych,

♦️ badanie zasadności roszczeń odszkodowawczych, w celu przedstawienia wniosków dotyczących sposobu ich rozstrzygnięcia,

♦️ opiniowanie aktów prawnych przesłane do konsultacji przez Komendę Główną Policji, w celu zajęcia stanowiska merytorycznego i przekazania ewentualnych uwag.

📌 Pracowników Policji zatrudnionych na stanowisku Radcy Prawnego cechuje wykształcenie wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obsłudze prawnej, a także wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych.

❗Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów, umiejętność ich stosowania. Kompetencje analityczne, zdolność pracy w zespole a także umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywność czy szybkiego działania, to tylko niektóre umiejętności, które opisują pracowników Policji zatrudnionych na tym stanowisku. Te wysokie kompetencje powinny być adekwatne wysoko wynagradzane.

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz.

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość, co do roli pracowników Policji – udostępnij post!

⁉️ Nie wiesz czym zajmują się Pracownicy Policji ? Sprawdź koniecznie poprzednie posty 👉 https://nszz-pp.pl/?page_id=8486

Informatyk ,Sprzątaczka ,Finansista, Konserwator, Pełnomocnik ds. OIN, Mechanik, Kadrowiec, Rusznikarz, Stanowisko ds.poszukiwań międzynarodowych, Kucharz, Biegły w laboratorium kryminalistycznym, Pilot, Sekretarka, Psycholog, Hydraulik, Stanowisko ds. Skarg i Wniosków, Stanowisko ds. obsługi stanowiska kierowania w jednostce, Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – RD, Archiwista, Kierownik Kancelarii Tajnej, Stanowisko ds. zamówień publicznych, Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, Stanowisko ds. systemów radiokomunikacyjnych, Stanowisko ds. obsługi recepcyjnej, Stanowisko ds. postępowań administracyjnych, Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych, Stanowisko ds. Budowlanych, Stanowisko ds. Pozwoleń na broń, Stanowisko ds. Przedsięwzięć Międzynarodowych, Stanowisko ds. Nadzoru Instalacji Sanitarnych, Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Systemu Wspomagania Dowodzenia, Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – Kryminalnych, Stanowisko ds. Wsparcia Technicznego – Teleinformatyka, Stanowisko ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patrologii, Stanowisko ds. Opieki Weterynaryjnej, Stanowisko ds. Obronnych

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni #prawo
#prawnik #radcaprawny #Policja
#nszzpp #nszzpracownikówpolicji